Luomuviljely

Luomuviljely eli luonnonmukainen viljely on IFOAM:in mukaan täysin omavaraista sekä tasapainoista maanviljelyä. Se on viljelyä joka mahdollisimman pitkälle perustuu paikallisiin luonnonvaroihin sekä jossa viljelytoimet sopeutetaan hyvin vallitseviin luonnonoloihin. YK:n vuoden 2011 raportin mukaan luomuviljelyllä voitaisiin jopa tuplata sadot monissa maailman köyhimmissä maissa.

  • Suomen peltopinta-alasta oli vuonna 2012 luomuviljelyssä ainoastaan 8,7 %.
  • Suomen viljasadosta vuonna 2012 luomun osuus oli 2,2 %.
  • Elintarvikkeiden kokonaismyynnin arvosta vuonna 2012 luomun osuus oli 1,6 %.

Myynnin kappale-, paino- tai tilavuusmääräisestä volyymistä luomun osuus on pienempi (alle 1 %) kuin euromääräisestä arvosta, johtuen luomun korkeammasta hintatasosta. Luomuna markkinoidaan noin puolet (49,2 %) luomutuotannosta. Toinen puoli luomusta markkinoidaan tavanomaisena tai käytetään muilla tavoin.

Vienti

Luomutuotteiden viennin arvo oli suurimmillaan vuonna 2009, noin 14 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 luomun vienti oli laskenut alle 10 miljoonaan euroon, joka oli noin 0,03 % Suomen koko viennin arvosta (56,8 miljardia euroa) ja 0,6 % elintarvikeviennistä (1,6 miljardia euroa).

Suomessa valmistettujen tuotteiden osuus luomumyynnistä on noin 70 % ja ulkomailta tuotujen luomutuotteiden osuus on noin 30 % (luomutuonnin arvo n. 60 milj. euroa).

Tavanomaisten elintarvikkeiden osalta kotimaisuusaste on noin 75 % ja tuonnin osuus noin 25 %.

Tuet

Luonnonmukaiselle tuotannolle maksetaan erityistukia kaikkien tavanomaisten tukien lisäksi. Luomuviljelylle maksettava tuki on tuotannon määrästä riippumatonta hehtaarikohtaista tukea. Vuonna 2013 erityistuen suuruus Suomessa oli 141 euroa hehtaaria kohden.

Tekniikat

Luomuviljelyssä käytetään lannoitteena esimerkiksi kivijauheita (apatiitti, biotiitti), kompostoitua karjan lantaa, kanankakkaa sekä luu- ja verijauhoa. Kasvinsuojelua hoidetaan vuoroviljelyllä, mahdollisesti lomittaisviljelyllä, mekaanisella torjunnalla (esimerkiksi liima-ansat) sekä biologisella torjunnalla.

Rikkaruohoja torjutaan esimerkiksi mekaanisesti, myöhästetyllä kylvöllä, kateviljelyllä ja perinteisesti kitkemällä. Luomutuotanto täyttää myös kaikilta osin EU:n ympäristötuen ehdot.