Luomuruoka

Luomu tarkoittaa luonnonmukaista. Yleensä sana liitetään luonnonmukaisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin, vaikka sen käyttö on laajentunut laajasti muuallekin arkikieleen. Virallisesti luomulla tarkoitetaan valvottua ja sovittuihin tuotantomenetelmiin sitoutunutta kasvinviljelyä, kotieläintuotantoa sekä elintarvikkeiden jalostusta ja markkinointia.

Tuotantoketju

Luomuelintarvikkeiden koko tuotantoketju perustuu luonnonmukaisiin ja ympäristöä säästäviin valintoihin. Tuotantotapa ulottuu pellolta aina sinne valmiisiin elintarvikkeisiin asti. Luomuna tuotetaan useita tuttuja maataloustuotteita kuten viljaa, kasviksia, marjoja, lihaa, maitoa ja kananmunia. Näistä raaka-aineista valmistetaan jalostettuja elintarvikkeita, kuten esimerkiksi leipää, juustoa, makkaroita, lastenruokia ja makeisia.

EU:n luomuasetuksen mukaan luomuna saa myydä vain tuotteita, joiden maatalousperäisistä raaka-aineesta vähintään 95 prosenttia on luonnonmukaisesti tuotettu. Luomutuotteen tunnistaa kaupassa aina luomumerkistä.

Luomutuotannon periaatteita:

  • Kotieläinten mahdollisuus lajinomaiseen käyttäytymiseen
  • Luonnon säilyttäminen puhtaana ja elinvoimaisena
  • Energian säästäminen sekä uusiutuvan energian suosiminen
  • Keinotekoisten lannotteiden sekä torjunta-aineiden välttäminen

Kaikkia luomutuotteita tuottavia tai valmistavia maatiloja ja yrityksiä valvotaan jatkuvasti. Toimijat tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Valvontatulokset osoittavat, että markkinoilla olevat luomutuotteet on varmasti tuotettu vaatimusten mukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriön pitkäaikaisena tavoitteena on kasvattaa valtakunnallista luomualaa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Kasvua haetaan tehostamalla etenkin koulutusta ja neuvontaa sekä tukemalla alan eri investointeja.

Miksi luomua?

Ihmisten suhtautuminen luomuun perustuu hyvin pitkälti erilaisiin mielikuviin. Monille kuluttajille luomu edustaa puhdasta, aitoa ruokaa. Tämä korostuu erityisesti silloin, jos ihminen haluaa välttää haitallisina pitämiään lisäaineita sekä torjunta-ainejäämiä. Terveydelliset syyt ovatkin useimmiten merkittävin peruste luomutuotteiden käytölle.

Osa kuluttajista valitsee luomua eettisten syiden, kuten tuotantotavan ympäristöystävällisyyden ja eläinten hyvinvoinnin takia. Muita valintaperusteita ovat lähiruokatuottajien tukeminen, makukysymykset sekä pyrkimys välttää erilaisia allergioita.

Luomun terveysvaikutukset

Luomutuotteiden terveellisyydestä on toistaiseksi tehty varsin vähän kunnollisia tutkimuksia. Useimmissa tutkimuksissa ei ole lainkaan mukana kontrolliryhmiä, joihin tuloksia voitaisiin verrata. Väestötutkimuksia ei ole tutkimusissa käytetty lainkaan. Siten näyttö perustuu vain ja ainoastaan epäsuoriin todisteisiin.

Ravintoainepitoisuuksia kartoitettaessa on luomumaidon antioksidantti-, vitamiini- ja omega-3 -pitoisuus havaittu tavanomaista maitoa korkeammaksi. Luomukasviksista on löydetty C-vitamiinia ja erilaisia flavonoideja huomattavasti enemmän kuin tavanomaisesti tuotetuista.

Tutkimustulokset

Tutkimustulokset kuitenkin vaihtelevat. Kansanterveyslaitoksen mukaan kasvisten lajike, tuotteen kypsyysaste ja maaperä näyttävät vaikuttavan ravintoainepitoisuuksiin enemmän kuin se, onko tuote luomua vai ei.